tradinggold2019

khí thiên nhiên tăng nhẹ

Giá lên
OANDA:NATGASUSD   CFDs Khí tự nhiên
khi tăng nhẹ về lại vùng 2.300