truongdaiduy

Phân tích lại lịch sử giá gas - Chờ mua

Giá lên
OANDA:NATGASUSD   CFDs Khí tự nhiên
135 lượt xem
3
Nhìn lại lịch sử thì chúng ta có thể thấy:

- Chu kỳ tăng giá gas bắt đầu khoảng cuối năm.
- Có dầu hiệu breakout giả để trader hoảng sợ không ào ạt mua vào.
- Chu kỳ sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2.
- May mắn chúng ta có một trend cảm tính để đặt target.

Tôi sẽ ưu tiên mua vào khi có tín hiệu price-action ở vùng 2.664 đến 2.569. Nếu SL hit sẽ chờ tiếp ở 2.391
Bình luận: Chart m5, cơ hội vào lệnh tốt:

Bình luận: Thấy vùng hỗ trợ rất tốt:


Vào lệnh với RR = 4.77
Bình luận: Tình hình - buy momentum đang hiển thị rõ nét
Bình luận: Đạt target! Cheer anh em theo kèo
Gas vẫn tăng. Mình sẽ tìm thế mua tiếp (:
Bình luận: Giá rớt không qua vùng hỗ trợ cũ:
Chờ hiện flag anh em ta mua tiếp.

Bình luận