truongdaiduy

Phân tích lại lịch sử giá gas - Chờ mua

Giá lên
truongdaiduy Updated   
OANDA:NATGASUSD   CFDs Khí tự nhiên
Nhìn lại lịch sử thì chúng ta có thể thấy:

- Chu kỳ tăng giá gas bắt đầu khoảng cuối năm.
- Có dầu hiệu breakout giả để trader hoảng sợ không ào ạt mua vào.
- Chu kỳ sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2.
- May mắn chúng ta có một trend cảm tính để đặt target.

Tôi sẽ ưu tiên mua vào khi có tín hiệu price-action ở vùng 2.664 đến 2.569. Nếu SL hit sẽ chờ tiếp ở 2.391
Bình luận: Chart m5, cơ hội vào lệnh tốt:

Bình luận: Thấy vùng hỗ trợ rất tốt:


Vào lệnh với RR = 4.77
Bình luận: Tình hình - buy momentum đang hiển thị rõ nét
Bình luận: Đạt target! Cheer anh em theo kèo
Gas vẫn tăng. Mình sẽ tìm thế mua tiếp (:
Bình luận: Giá rớt không qua vùng hỗ trợ cũ:
Chờ hiện flag anh em ta mua tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.