XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - NATGAS (15.03.2021)

CURRENCYCOM:NATURALGAS   Natural Gas
Khí đốt tự nhiên là một trong những mặt hàng hoạt động kém nhất hiện nay khi giá giảm hơn 2%.

NATGAS đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng và giao dịch ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 năm 2021. Phải nói rằng triển vọng ngắn hạn cho NATGAS có vẻ sẽ là xu hướng giảm. Các mô hình theo mùa gợi ý rằng phe bán sẽ chiếm ưu thế trong tương lai gần.

NATGAS đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng và giao dịch ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 năm 2021. Có thể tìm thấy vùng hỗ trợ gần nhất cần theo dõi trong vùng 2,4.