NheLong86

NAV Vói chart tương đồng với Waves

BINANCE:NAVBTC   Navcoin / Bitcoin
Nav ăn tí % mọi người nhé Nhớ đặt cho mình đường rút chúc mọi người HEADSHOT thành công
Bình luận: trong chart em vẽ hơi vội đường giá tại đỉnh sóng 1 là 457 nha mọi người