xuhuongvang1

Sóng Ncash/BTC trên Binance

Giá lên
xuhuongvang1 Cập nhật   
Nhìn biểu đồ toàn cảnh Ncash đã có khoảng thời gian cắm đầu và thời gian gần đây bắt đầu đi ngang , ngày 6.12 (UTC) chúng ta có 1 chỉ báo lên nhanh từ 51 lên 71 , với cái râu ấy được xem như điểm báo hiệu thời kì huy hoàng của Ncash chuẩn bị quay trở lại
Nhìn theo góc độ kỹ thuật nến đã leo qua khỏi đường trung bình của BB , Cánh hoa BB sắp nở ra , ADX đang nằm bên dưới tạo đièu kiện cho lực kéo lên rất mạnh
Chiếu theo chiều hướng tổng quan thị thường , lịch sử , tâm lý chung , và kỹ thuật cơ bản => Xu Hướng Vàng xác định Ncash là coin tiềm năng được tăng giá trong vài ngày kế đây ( HÔm nay là 20.12 )
Về Target các bạn xem trong biểu đồ để xác định vùng thoát cho mình ( Tuy nhiên target chỉ là để tham khảo )
Bình luận:
Link telegram : http://t.me/Xuthevang/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.