ckx7000

Dòng tiền vào_NDN

Giá lên
HNX:NDN   DANANG HOUSING INV
Tăng trưởng EPS cao, Cổ tức BQ: 30%, P/E:4, Tiền gửi: 1.138M, tiền vay: 0
So sánh ngang bằng các chỉ số trên với các mã khác cùng dòng BĐS: NTL , HDG , HDC (giá hiện tại 4x, 5x) => giá NDN = ???

Bình luận