ckx7000

Dòng tiền vào_NDN

Giá lên
HNX:NDN   DANANG HOUSING INV
Tăng trưởng EPS cao, Cổ tức BQ: 30%, P/E:4, Tiền gửi: 1.138M, tiền vay: 0
So sánh ngang bằng các chỉ số trên với các mã khác cùng dòng BĐS: NTL , HDG , HDC (giá hiện tại 4x, 5x) => giá NDN = ???
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.