BanDang

#NDN đang có nhiều dấu hiệu tăng giá

Giá lên
HNX:NDN   DANANG HOUSING INV
#NDN đã có thời gian tích lũy quanh vùng giá 22
Kỳ vọng #NDN sẽ vươn lên vùng đỉnh 26.x
TP1: 26x
TP2: 31x