BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Ngày 15 tháng 10 năm 2021 !

Thị trường đang đi xuống theo sóng Elliott 4.

Chạm vùng support ở đỉnh sóng Elliott 3 và tiếp tục pump sóng Elliott 5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.