satthubeophi

#NEAR 1D - Phân kỳ giảm giá hay chỉ là tạo Higher Low 1D

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
NEAR đã đi gần như 1/3 đoạn đường của phân kỳ giảm giá. ở 14.5x hiện tại hoàn toàn có thể bật tăng trở lại.
Từ vị trí này NEAR có thể đi hoàn toàn độc lập BTC ?
NEAR 1D - phân kỳ giảm giá hay chỉ là tạo Higher Low 1D 1D để tạo ATH mới ?
+ Chú ý : vùng này 14.5x này là có thể bật mạnh trở lại. Muốn Long chờ nến 1D đóng lại sẽ an toàn hơn.
Lưu ý: Đây chỉ là nhận định cá nhân. ACE tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thanks.

Theo dõi nhận định hàng ngày qua:
+ Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100014336437756
+ YouTube : www.youtube.com/channel/UCKfwG05OgkLP-97XLO0SaBw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.