Jenaphan

Nhận Định Đồng Near/usdt - Easy trading

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
E chào cô giáo cùng team easy trading !

Em là học sinh khoá K8 BASC , xin có nhận định đồng Near/usdt như sau :

Nhìn khung H4 ta nhận thấy Near/usdt đang nằm trong kênh giảm giá . Để có entry tốt vào lệnh ta cần chờ giá break khỏi kênh và vào lệnh như sau :

Entry : 9.142
Stoploss : 7.300
Take profit : 11,818 —15,626

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.