khoahuynh

14-09-2021: NEARUSDT canh mua

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Hiện tại con NEAR đang tiếp xúc với vùng hỗ trợ mạnh được tạo ra khi giá phá gãy 3 điểm kháng cự.Vùng hỗ trợ bên dưới cũng khá mạnh khi nó là vùng bùng nổ một lượng buy rất lớn của NEAR. 1 trong 2 vùng này sẽ là nơi đảo chiều tăng cho chúng ta lên tàu. Nhớ quan sát tín hiệu đảo chiều từ khối lượng và mô hình nến.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.