mrhenry

NEAR Anh em đã về bờ chưa?

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
- Như mình đã chia sẻ từ lâu NEAR là coin nền tảng để HOLD dài hạn đường dài tính theo năm
- Không kỳ vọng NEAR sẽ phát triển như SOL nhưng đâu đó được 1/3 SOL thoi thì giá NEAR cũng phải vượt qua vùng 20
- Anh em nào ngày trước đu vùng 7 đã có thể cân nhắc xuống thuyền
- Anh em có thể đọc ý tưởng cũ của mình để xem nhận định của mình về NEAR
- Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên.
Bình luận:
anh em xuống tàu NEAR chưa??? ông nào kêu lỗ là tô xả nước nhà vệ sinh luôn nhé. Giờ không có entry nói thằng luôn vào dễ mất hơn được thời điểm này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.