65 lượt xem
0
Chú ý vùng $11 của NEAR, rất có thể còn 1 phiên điều chỉnh nữa
Bình luận: Near vấn đang target vùng $11