Near hiện tại đang gặp phân kì đỉnh đúng ngay vùng cản của fibo 1.6.
Trong ngắn hạn near sẽ chỉnh về quanh vùng 13$ .
Đây là vùng giá lý tưởng để anh em quan sát và mua vào để kì vọng lên các đợt giá cao hơn là các vùng fibo 2.6, 3.6 và 4.2.
Chúc anh em giao dịch thành công.
Giao dịch đang hoạt động: Vẫn đang đúng như plan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.