mrhenry

NEAR/usdt ngon quá anh em

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
- Chúc mừng anh em đã hold NEar theo chiều dài nhé
- Mình đã chốt gốc mua NEAR giờ mình ngồi nhìn NEAR bay thôi.
- Tầm này NEAR đang vào sóng ăn bao nhiêu tuuỳ mồm anh em nhé.
Kỳ vọng ngắn test đỉnh gần nhất
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.