ducphung27

NEAR điều chỉnh xong chưa

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Trước đó NEAR tạo ATH tại vùng 20$ và điều chỉnh về mốc Fibonance 0.38 -> hồi lên 38% (fibo 0.5), rồi điều chỉnh về trend line tăng.
Vậy lần này nếu NEAR lặp lại chu kỳ đó, khả năng cao sẽ điều chỉnh về Fibo 0.38 ( giá tầm 11$ sẽ hồi lại tầm 10-20$) rồi điều chỉnh tiếp về trend line tăng.
Có thể bắt NEAR tại vùng 11$ (20% vốn), chờ DCA tiếp vùng 9$ (30%) vốn, chờ mua tiếp vùng 8$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.