BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
#MATIC/USDT ; D1 phân tích ngắn hạn , ăn theo điểm hồi của #Fibonacci + #trend line + #resistance and support.

- Điểm vào / Entry point ( Entry ) 6,5 - 8 - 8,5 ( NẾU RƠI VỀ VÙNG 6$ THÌ MUA GẤP ĐÔI LÊN NHÉ )
- Chốt lãi / Take profit ( Tp ) 11
- Chốt lỗ / Stop Loss ( SL) 5,2

- ĐƠN GIẢN KHÔNG LẰNG NHẰNG, MÀU MÈ, AE GÓP Ý NẾU CÓ GÌ CHƯA ĐÚNG NHÉ !
#LUONGHOANBMT