Phamdong1969

NEA/USDT đang tích luỹ đi lên

Giá lên
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Trên đồ thị 1D giá Near đang dao động trong một tam giác tăng dần. Mục tiêu gần là 1.6$ . Nếu có cây nến 1D đóng trên 1.3$ thì mục tiêu cho giá Near sẽ là 3$.
Vùng mua vào là trên dưới 1$ hoặc khi giá dao dịch ổn định trên 1.3$
Cắt lỗ toàn bộ khi có cây nến ngày đóng dưới 0.9$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.