TraderViet

Thương vụ đầu tư cổ phiếu khai khoáng vàng Newmont mining (NEM)

Giá lên
NYSE:NEM   Newmont Corporation
Mở tài khoản 10.000$ tại #Finq.com để:

BUY 5 lot tương đương 500 cổ phiếu Newmont mining tại giá 73$/cổ phiếu ( Đòn bẩy 1: 20)
Chốt lời tại giá 80$/ cổ phiếu (3500$)
Mức dừng lỗ không mong muốn tại giá 70$/cổ phiếu (1500$)
___
Lý do mua: Dòng tiền luân chuyển mạnh vào nhóm các cổ phiếu khai khoáng vàng
https ://schrts. co/zMXkaudj

___________
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Hotline: 0914051216

Join nhóm để không bỏ lỡ bất cứ nhận định gì từ #BTGROUP :
https:/ /www. facebook. com/groups/bigtradergroup

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.