xuanhaimmoer

NEO/BTC - Đợi phá cạnh trên - xuanhaimmoer

BITFINEX:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Neo tích lũy được 1 khoảng thời gian khá tốt và có lẽ là đang rục rịch chuẩn bị cho 1 sóng tăng trong trung hạn.

Chúng ta sẽ đợi Neo phá kháng cự trên rồi mua vào đợi 2 mục tiêu như ở trên hình

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.