Ninh-Do

Neo ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Buy: 21
Sell: 23
Profit 10%