NangSaigon8568

NEO/BTC: D1 entry đẹp

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
Trên D1 sau khi về vùng hỗ trợ 1400sts đã xuất hiện 1 cọc xanh khổng lồ vol lớn xuyên thủng khu vực kháng cự mạnh 1600sts và ma65 ngày, có thể nhận thấy mô hình 3 đáy đã được hình thành trên D1, nến giá đang có hành động test lại khu vực kháng cự trước đó và nhiều khả năng thành công cộng với tín hiệu nến tuần đã vượt qua giao cắt ma6-10 cho thấy mục tiêu 1800-1900 sẽ sớm đạt được trong 1-2 tuần tới
Giao dịch đang hoạt động: Đang đi đúng hướng