LeTrongHoaiNam

NEO cùng bay với ETH nào

Giá lên
BINANCE:NEOBTC   NEO / Bitcoin
ETH của trung quốc dạo này yếu quá, bật được nhưng mình nghĩ nó có trend giảm dài hạn r