DuyKhanhPro

Dự đoán giá NEO ETH đêm 18 ngày 19.04 năm 2018

Giá lên
BINANCE:NEOETH   NEO / Ethereum
Giá sẽ tăng theo trendline có xu hướng tăng. Nếu giá cắt trendline phụ thì sẽ bật lên. vùng mua đẹp từ 0.132xx đến 0.138xx

Biểu đồ chỉ có giá trị dự đoán đến hết ngày 19.04.2018

Thanks!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.