RKO

NEOUSD - BITFINEX - 4h

BITFINEX:NEOUSD   NEO / Đô la Mỹ
Chia vốn mua ở vùng hỗ trợ + phá trend
Chốt lời ở vùng kháng cự
Cắt lỗ 3%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.