DatTong

NEO, NEO/ DOLLAR, SELL

Giá xuống
BITFINEX:NEOUSD   NEO / Đô la Mỹ
- Cấu trúc giá hiện tại cho 1 trend xuống.
- Giá quay lại test cản, và từ chối cản
--> BÁN