vodangvinh1995

Long NEO/USDT

Giá lên
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Fakey A, trend tăng, hi vọng giá hồi về 1/2 cây pinbar của mẫu hình fakey, TP là đỉnh cũ,SL là 1ATR hoặc đáy của mẫu hình Inside bar
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.