URIFX

@NEOUSDT #Wave5 và lộ trình đến mốc 160

Giá lên
URIFX Cập nhật   
BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
hi all,

Trong mô hình phát triển của đồng coin NEO (ETH của TQ) rất đẹp. Nó mô tả một tâm lý thị trường phát triển tốt theo đúng cấu trúc sóng EW.

Trong sơ đồ, chúng sẽ thấy mình đang ở Wave thứ 4 và đang phát triển gần hoàn thiện. Mình sẽ phân tich chi tiết hơn ở các timeframe thấp.

Chiến lức là trade wave 5. Khi nào vào vào lệnh tuỳ thuộc vào cấu trúc giá hằng ngày.

Mục tiêu #1: @140
Mục tiêu #2: @160

Thanks,
Bình luận:
Update: Giá có thể rơi xuống 1 wave nhỏ, sau đó tăng 1 đoạn dài thì rất ngon!

Bình luận:
AB=CD => Going up

Bình luận:
Flag pattern. Tín hiệu lên vẫn rất rõ ràng.
Bình luận:
Good breakout, chờ Buy nếu muốn theo....
Bình luận:
Breakout!

Bình luận:
Tiến gần đến mốc 140 (mục tiêu 1)

Bình luận:
Update
Bình luận:
Correction vẫn còn đang phức tạp. Hiện tại đang là correction của wave lớn hơn. Giá có thể đi xuống tí nữa và tăng trở lại như hình.

Bình luận:
Giá xuống như dự đoán. Kết thúc correction. Giá sẽ form cấu trúc mới tạo thành 1 wave lên target 140.

Bình luận:
Update diển biến mới sau đoạn correct sâu. Tiếp tục chờ confirmation

Bình luận:
Good move
Bình luận:
Cấu trúc giá vẫn chưa confirm được correction đã hết. Chưa nên tham gia thị trường vào lúc này
Bình luận:
Breakout đi lên. Tiến tới mốc 140 (target 1)

Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạm mốc 140 => mục tiêu 1 hoàn thành.

Bình luận:
Updated as forecast

Bình luận:
Hoàn thành mục tiêu thứ 2.
Bình luận:
Câu hỏi đăt ra: có nên mua vào lúc này?
Bình luận:
Kịch bản mong đợi:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.