MorganLee_SPX

Netflix trong 6 tháng tiếp theo của 2022

MorganLee_SPX Cập nhật   
NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc.
Netflix giảm 77% trong 6 tháng liên tiếp khiến cổ phiếu Blue chip giảm mạnh do thu nhập và người dùng giảm trong Quý 4/2021 và quý 1/2022 và có dấu hiêu giống mô hình bong bóng.
Canh buy netflix 190-195 STL 170
TP 240- 280 - 320
Thời gian giá chạy là 6 tháng cuối năm 2022
Với sự hồi phục của Nasdaq100 và SPX500 thì niềm tin tháng 6 hồi phục của cổ phiếu này là rất lớn ( xác suất chiếm 90%)
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
đã có ít nhất 10 giá với netflix
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.