VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu Netflix cơ hội bứt phá

Giá lên
NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
Đây là 1 mã cổ phiếu tôi rất quan tâm và chú ý tới từ khi xảy ra đại dịch.
Với các dữ liệu doanh thu lợi nhuận và biên lợi nhuận ròng liên tục tăng trong những quý gần đây cùng với việc giá đang tích lũy trong kênh giá này, tôi đã vào lệnh mua cho cổ phiếu này đợi 1 cút bứt phá xu hướng mạnh trong thời gian tới, dừng lỗ được đặt phía dưới kênh giá. Rủi ro 2%
Cùng chờ đợi câu trả lời của thị trường!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.