TheCommoTrader

Các bạn đã sẵn sàng cho một ít Khí Tự Nhiện chưa ?

NYMEX:NG1!   Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
Có vẻ như Khí Tự Nhiên đang tiếp cận một vùng mua tiềm năng! Tiếp theo là gì?

Quan điểm của mình vẫn ở phe trung lập và theo dõi thêm. Có thể nó đang di chuyển trong khoảng từ 2.9xx - 3.400. Tuy vậy, Khí Tự Nhiên có thể diễn biến tích cực hơn nếu như tình hình thời tiết tại Mỹ tiếp tục căng thẳng.

Nếu bạn đánh ngắn, bạn có thể tập trung để mua vào khi giá tiếp đến vùng 2.9xx, khi đó tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận của bạn sẽ ở mức 3.04. Cụ thể hơn thì đích của bạn sẽ ở khoảng 3.400 và cắt lỗ ở 2.740, còn nếu bạn muốn phiêu lưu mạo hiểm hơn thì cắt lỗ có thể ớ 2.550 (mình không khuyến khích điều này).

Còn với những người mua dài thì đây vẫn chưa phải điểm mua thích hợp.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.

Chúc may mắn!

~ Tuấn Anh Commo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.