GKFXPrimeVN

Chiến Thuật Giao Dịch Cổ Phiếu Nike Ngày 20.08.2019

Giá lên
NYSE:NKE   Nike, Inc
Cổ phiếu Nike ( NKE ) có thể sẽ bật tăng từ khu vực 77.07 và thách thức lại đỉnh 90.00 trong tương lai gần.

NKE đã tiếp cận đỉnh 90.00 đúng như dự đoán của GKFXPrime hồi đầu tháng 7, tuy nhiên cổ phiếu này sau đó đã quay đầu giảm mạnh. Hiện nay, NKE đang giao dịch tại 81.13.

Xét theo hình thái của các đường EMA 8 và EMA 20 trên đồ thị Daily, lực giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ báo ADX đã cho thấy sự mâu thuẫn trong tâm lý thị trường khi trúc xuống trước những biến động không rõ ràng của NKE trong những ngày qua.

Chiến thuật giao dịch:

Xét theo hành động giá, lực bắt đáy đã xuất hiện vào ngày 5/8 khi NKE áp sát khu vực hỗ trợ 77.07 (điểm thấp của ngày 31/5). Vì vậy, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng một sự bật lại từ khu vực hiện tại hoặc thấp hơn tại khu vực 77.07. Mục tiêu của sự bật lại này vẫn là đỉnh cao mọi thời đại 90.00.

Lưu ý: Trong trường hợp giá phá vỡ khu vực hỗ trợ 77.07, các nhà giao dịch nên đứng ngoài thị trường và theo dõi thêm tín hiệu mới.

------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.