HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
33 lượt xem
0
Sau một nhịp tăng đều từ cuối tháng 7, NKG đi vào một nhịp giảm cần thiết để tạo nền cho nhịp tăng tiếp theo. Dự kiến giá sẽ tiếp tục đi xuống đến vùng hỗ trợ quanh 40 - 42 điểm