Wave_Tracker

NKG, VÌ SAO MÌNH MUA ĐƯỢC GẦN ĐÁY (32K)

HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
ĐÂY CÓ THỂ NÓI LÀ MỘT MÔ HÌNH LÝ TƯỞNG, CŨNG LÀ MÔ HÌNH MÀ MÌNH THÍCH NHẤT. VỚI 5 NĂM VẬT VÃ MÌNH ĐÃ CÓ PHƯƠNG PHÁP RIÊNG ĐỂ ĐÁNH BẠI THỊ TRƯỜNG. VỚI XÁC SUẤT ĐÚNG 60% VÀ BỘ QUY TẮC BỎAOR VỆ VỐN QUẢN TRỊ RỦI RO AN TOÀN VÀ THÔNG MÌNH NHẤT.
HOSE:NKG Đang lên đỉnh cũ mạnh mẽ, Theo kinh nghiệm của mình, NKG sẽ có đỉnh mới trong năm nay (có thể sẽ sideway ngắn hạn ở đây)

Hay mua khi có tiền mặt tại các vùng hôc trợ quan trọng. Vùng 32k chính là 1 ví dụ.
PS: Mình đã bán 2/3 đút túi 47% lợi nhuận và đang theo dõi để mua lại nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.