ThangLeViet

MẸO TRADING CHỨNG KHOÁN LUÔN LUÔN LỜI

ThangLeViet Cập nhật   
HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Thắng kính gửi A/C/E cộng đồng Traderviet hai mẹo trading luôn lời trên thị trường chứng khoán. A/C/E xem thấy hữu ích nhớ nhấn like ủng hộ Thắng nhé!

Mẹo trading #1: Nhìn vào nhóm ngành có thể biết VNINDEX đang ở sóng nào:

1. Đầu sóng: CP nhóm 1 được mua vào

2. Giữa sóng: CP midcap tăng

3. Cuối sóng: Penny trần

Thắng thị phạm mẹo trading #1 nhé:

1. A/C/E đọc lại nhận định tuần 27/3-31/3 mà Thắng gửi ngày hôm qua. Đầu tuần trước Thắng báo múc mạnh vì thấy nhóm CP1 được mua vào, A/C xem lại bài viết "FED+Chứng VN" sẽ hiểu lập luận và PP đầu tư.

2. Cuối tuần trước, nhóm midcap bắt đầu chạy, tuần này nhóm midcap tiếp tục chạy, IJC, NKG, DBC, ORS, LPB, SZC, VCI,... Dễ dàng nhận ra, VNINDEX nằm giữa sóng, tiếp tục tăng, hoặc tối thiểu đi ngang.

3. Tuần sau, nhóm penny sẽ trần, giai đoạn này gọi là "đầu cơ cực độ". Và A/C nào mua đuổi nhóm penny CHẮC CHẮN LỖ.

Mẹo trading #2: Giá CP của NKG và HSG chạy theo giá HRC.
--
Chúc cả nhà giao dịch thành công!
Bình luận:
Hình ảnh này Thắng có nhắc A/C từ giữa tháng 3 đúng không ạ, lúc đấy index đang ở 3/5 con sóng. Ngày 4/4, Thắng có nhắc về giai đoạn 5/5. Thời gian có thể xê dịch vài ngày, nhưng kết quả tất yếu chỉ có 1.
Bình luận:
NKG và HSG chạy theo giá HRC. Hiện tại NKG đã bị cắt margin, tuyệt đối không được mua nhé cả nhà. Thắng đã làm một bài viết về "Ảnh hưởng tiêu cực của việc cắt margin đến cổ phiếu" rồi.
Bình luận:
NKG cắt margin. A/C bán hết nhé.

Mẹo trading #3 Thắng có nói về cái này rồi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.