DuyVinhNgo

NKY bước vào chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn theo DJI

INDEX:NKY   Chỉ số Nikkei 225
Theo PTKT TA SUMO
NKY kết thúc giai đoạn tăng ngắn hạn và bắt đầu chu kỳ điều chỉnh giảm
Chân tình!