HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
NLC phá trend sẽ vượt đỉnh cố lên, mọi người đừng tin mình xàm xí