HoangMinhchannel

NLG - Tình hình trái phiếu và kỳ vọng trong Q2.2023

HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Nội dung video gồm 3 phần: NLG
Phần 1: Tình hình trái phiếu NLG
Phần 2: Các yếu tố cốt lõi
Phần 3: Định giá và mục tiêu

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.