minhmango

NLG canh cơ hội mua lướt đuổi

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
"Lượng bàn giao BĐS thấp tạm thời ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cốt lõi trong Q1. Tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS trong Q1 chủ yếu đến từ lợi nhuận khác do ghi nhận lợi thế thương mại âm từ việc thâu tóm quỹ đất Pargagon Đại Phước"
Về kỹ thuật có thể thấy giá đang nằm trong upward channel, tuy nhiên độ dốc của channel này là rất dốc, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều khả năng tăng giá tiếp cho NLG trong thời điểm thị trường khời sắc như hiện tại. Giá đang điều chỉnh có thể tiếp tục chỉnh tiếp đến khoảng giá 29700 - 30000 là vùng có thể cân nhắc mua vào. Hướng mục tiêu về kháng cự 32,800 ở phía trên,

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.