ChungKhoanVietMy

#NLG - Khả năng tăng tốt trong dài hạn

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
#NLG - Khả năng tăng tốt trong dài hạn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG (NLG)
---------------
- Báo cáo tài chính tạm ổn.
- Xu hướng chính về giá vẫn đang tăng rất tốt, cả ngắn hạn và dài hạn.

📌 Vài lưu ý:
- Chúng ta có thể mua quanh vùng 34500 một ít, và có thể mua thêm khi giá giảm điều chỉnh về vùng 31000.
- Có thể chờ hành động nhà đầu tư tại vùng dưới 31000 để biết mà thoát vị thế đã mua trước đó.
- Nếu đang giữ mã NLG, vẫn có thể giữ tốt trong tương lai.


🤩 Công ty:
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long là một công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phát triển và vận hành bất động sản. Công ty chủ yếu kinh doanh bất động sản nhà ở. Hoạt động kinh doanh của Công ty được chia làm ba bộ phận chính là phát triển khu đô thị; phát triển, quản lý và vận hành các tòa nhà thương mại và trường học; và phát triển biệt thự, biệt thự phố và căn hộ các loại để bán và cho thuê. Thêm vào đó, Công ty còn phát triển và phân chia quỹ đất, đồng thời thực hiện xây dựng các công trình, cùng với việc cung cấp các dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới và sản giao dịch bất động sản.

Nam Long Investment Corp
So 6 Nguyen Khac Vien, P. Tan Phu, Q. 7 HO CHI MINH, HO CHI MINH
Điện thoại: +84 8 54161718
Fax: +84 8 54171819
namlongvn.com
Giao dịch đang hoạt động