HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
KSB nè, đăng cho vui thôi chứ đừng ai tin 🤣

Dòng này đăng cho dài hơn thôi