xuhuongvang1

Sóng NPXS/BTC Binance

Giá lên
xuhuongvang1 Updated   
BINANCE:NPXSBTC   None
NPXS đã xuất hiện điểm mua khá tốt , con sóng đi ngang khá lâu và thêm vào đó là tín hiệu khởi đầu của coin STS thấp đang bắt đầu
Bình luận: NPXS đang có sóng tích trữ khá mạnh
Bình luận: NPXS 06.01.2019 đốt coin
https://coinmarketcal.com/en/event/token...
Bình luận: Điểm dừng trong ngắn hạn của NPXS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.