NamHenry

Cổ Phiếu Nova Land.

Giá lên
NamHenry Cập nhật   
HOSE:NVL   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Cổ phiếu Nova Land
như đã phân tích và cho điểm mua ở vùng 55.000 - 56.000
hiện tại giá đang chạm vùng cản : 60.000 - 62.000
sẽ có 1 đợt giảm điều chỉnh nhẹ tại vùng giá hiện tại trước khi phá qua được vùng cản.
Đánh giá sơ bộ cá nhân: NVL sẽ tiếp tục đà tăng của mình trong thời gian tới, kì vọng vẫn là vùng 69.000 đến 71.000
-
Phân tích cổ phiếu NVL chủ yếu dựa vào Phân Tích Kĩ Thuật (hỗ trợ, kháng cự, hành vi giá và fibonancci) không dùng tin tức nên có thể thiếu tin tưởng
khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên THAM KHẢO và không đặt kì vọng vào nhiều. Quản lý vốn chặt để rủi ro thua lỗ có thể diễn ra với tài khoản của bạn.
-
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.