HOSE:NVL   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NVL là bluechips hiếm hoi có tốc độ x2 không kém gì các dòng mid
Hiện NVL đang thoát khỏi mây đỏ dưới và đã 1 lần bứt phá trendline dài hạn. Tuy gãy sau đó tuy nhiên đánh giá đây là phiên rũ bỏ và chuẩn bị bước sang trang thái tăng giá sau giai đoạn dài tích lũy.

Tuy nhiên rủi ro của thị trường hiện nay khá cao nên ưu tiên việc mua gom dần, và mua chính sau khi vượt được trendline giá 109