MinhHoang60

NXS coin tiềm năng khả năng cao sắp bay

BITTREX:NXSBTC   Nexus / Bitcoin
NXS coin tiềm năng giá đang trong thời gian midterm cơ hội +% cao tài sản
40% buy .00026
còn lại nếu khả năng nó xuống vùng hỗ trợ .00022 có thể lót mua tiếp vì lúc đó nó lấy đà pupm cú cực cao