D_G_boysweet

đợi hàng về đáy hãy ôm

BITTREX:NXTBTC   NXT / Bitcoin
giờ chưa phải là lúc ôm . khi về vùng giá 1000 sts đến 1100 sts ôm hold dài hạn nhé mng . hãy tập chung các cọi đang xanh cỏ tăng mạnh :))))

Bình luận