FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
33 lượt xem
0
Xu hướng : Sideway vùng giá 0.85686 - 0.83482
Các mức chính có liên quan : Support zone (0.85765 - 0.85460) ; Demend zone (0.83170 - 0.83675)
Hành động giá : Một Pin bars hình thành vào ngày 22/ 05 /2020 tại support zone (0.85765 - 0.85460) ; Một Pin bars hình thành vào ngày 26/ 05 /2020 Break out false Pin bars ngày 22/ 05 /2020
Lưu ý hiện tại :
Giao dịch : Sell limits tại mức hồi 50% Pinbars ngày 26/ 05 /2020 ; Mức dừng lỗ 0.86059 ; Tp : 0.83929

Bình luận