NguyenThang33

Phân tích cặp NzdCad - Xu hướng Short

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Giá của cặp hiện đang chạm mức kháng cự tại 0.8519 và khả năng sẽ có sự điều chỉnh giá xuống chạm lại mức hỗ trợ chính của cặp tại 0.8374.