dinhchien

NZDCAD - Giảm tiếp

Giá xuống
FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
Khung ngày, h4 vẫn ở trend giảm.

Like, comment, follow me. Thanks for Tradingview.
Phán đoán luôn có xác suất 50/50.