ThanhThaoMC

NZDCAD dành cho sellers, target 389 pips

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
89 lượt xem
4
Đây là một cơ hội tuyệt vời để sell trên daychart với lợi nhuận 400 pips